VSU SH - Voksne med senhjerneskade og hjernerystelse

Overordnet set tilbydes undervisning til voksne med senhjerneskade, og borgere der har særlige udfordringer efter hjernerystelse.

Nyborg Kommunes Voksen Special Undervisning (VSU) skal kunne medvirke til at forbedre deltagerens mulighed for at benytte kompenserende strategi, metoder og hjælpemidler, der øger deltagerens mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet herunder forsøg på tilbagevendelse til arbejdsmarkedet.

Undervisningen er gratis og tilbydes til kursister, som ikke kan drage nytte af undervisning på almindelige vilkår.

Undervisningen foregår på mindre hold som tilrettelægges individuelt, og tager udgangspunkt i den enkelte kursists følgevirkninger.

Nyborg Kommunens samværstilbud Klub 17 for voksne med erhvervet hjerneskade, skal medvirke til at afbøde konsekvenserne af eventuelle mistede sociale netværk, være aflastning for pårørende, modvirke isolation og medvirke til at give den forandrede hverdag et meningsfuldt indhold.

Du kan læse mere om Klub 17 her

Der kan tilbydes gratis kørsel til undervisning og samværstilbud.

Undervisning og samværstilbud holder til på Ringvej 1B, 5800 Nyborg.

Mere information

Kursusoversigt

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i, at høre mere eller komme på besøg vedr. undervisningen i VSU, så er du velkommen til at kontakte vores vejleder Lisbeth Skotte. E-mail: lss@nyborg.dk, tlf. 2364 8209.

For øvrige henvendelser, kontakt

Charlotte Gjerulf, sekretær. E-mail: ckg@nyborg.dk, tlf. 6333 8160.

Dorthe Mona Hansen, afdelingsleder. E-mail: dorp@nyborg.dk, tlf. 2046 1139.