Klub 17

Klub 17 er et samværstilbud til voksne med erhvervet hjerneskade i Nyborg Kommune.

Klub 17 henvender sig til voksne, som har erhvervet en hjerneskade og har brug for at benytte et samværstilbud målrettet den enkeltes behov.

Formål

 • At bruge og vedligeholde egne færdigheder.
 • At blive en del af et fællesskab.
 • At få mulighed for at dyrke forskellige aktiviteter og interesser.
 • At møde ligestillede i et socialt samvær.

Eksempler på aktiviteter

 • Computerundervisning
 • Billard, bordtennis, kortspil, brætspil og spil egnet til hukommelsestræning
 • Sociale arrangementer
 • Foredrag
 • Udflugter
 • Mulighed for kreative gøremål såsom maling, håndarbejde mv.
 • Brug af motionsredskaber

I klub 17 medvirker brugerne til at komme med ønsker og forslag til aktiviteter, arrangementer og udflugter.

Praktiske oplysninger

Klub 17 er åben 2 gange om ugen. Du kan deltage en eller to gange om ugen efter dit eget ønske.

Åbningstider:
Mandag fra kl. 13-16
Torsdag fra kl. 13-16

Transport

Du skal selv sørge for befordring til klubben.

Økonomi

Tilbuddet er gratis. Egenbetaling til aktiviteter/undervisning kan forekomme.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Thea Leegaard Hansen, Tlf. 6333 8160, e-mail:tlha@nyborg.dk