Café Danehof

Cafe Danehof er Nyborg Kommunes skånejobsprojekt for borgere med behov for støtte.

Cafe Danehof har eksisteret siden 2005 og er beliggende i Boligforeningen Sprotoftens Aktivitetshus. Cafe Danehof er en del af Nyborg Kommunes organisation SAJL (Skole – Aktivitet – Job – Læring), som er beliggende på flere matrikler. Der samarbejdes på tværs af matriklerne.

Alle medarbejdere er kontraktansat og får udbetalt et skattepligtigt tillæg hver måned udover sin førtidspension.

Cafe Danehof ligger sig så tæt som muligt på det ordinære arbejdsmarked, hvor alle indgår i vagtplan, optjener ferie og lignende.

Vi tilbyder medarbejderne følgende forskellige arbejdsopgaver:

 • Madlavning
 • Bagning
 • Kassebetjening
 • Kundebetjening og kundeservice
 • Opvask
 • Rengøring
 • Indkøb

Pædagogikken i Cafe Danehof:

 • Den anerkendende pædagogik
 • Den neuropædagogiske og neuropsykologiske tankegang
 • Se det hele menneske

Vi ved, at ting tager tid, men vi ved også, at alt er muligt.

I Cafe Danehof lægger vi vægt på det tætte samarbejde, hvilket i praksis betyder:

 • Der er plads til alle forskellighederne
 • I hverdagen tager vi os tid til samtale både de gode og mindre gode
 • Der vil være tid at støtte op omkring det enkelte individ
 • Vi siger tingene, som de er til hinanden
 • Vi ønsker og tager gerne imod konstruktiv kritik, da det kan være med til udvikle os
 • Vi vil fortsætte med at udvikle medarbejdernes selvstændighed ved at tage dem med i relevante beslutninger omkring cafeens drift
 • Vi vil have en hverdag blandet med sjov, spas og seriøsitet

I Cafe Danehof arbejder vi ud fra vores værdigrundlag:

 1. Være mod andre som du ønsker, de skal være mod dig.
 2. Ting tager tid.
 3. Alt er muligt.
 4. Hånden på hjertet.
 5. Kærlighed, varme og tillid.

Vores kerneopgave er:

 • Skabe rammerne for beskæftigelse, som giver den enkelte medarbejder mulighed for at meningsfuldt liv.

Når du arbejder i Cafe Danehof skal du vide:

 • At du får mulighed for at få tilknytning til arbejdsmarkedet
 • At vi lægger stor vægt på din faglige kunnen - det du kan
 • At når du arbejder på Café Danehof, skal du servicere kunder
 • At der stilles store krav til din omgangstone og din personlige hygiejne

Generelt har Cafe Danehof åbent for offentligheden mandag til og med fredag i tidsrummet 10.00-15.00. Derudover holder vi åbent ved særlige lejligheder.

Cafe Danehof tilbyder hjemmelavede lækkerier, og vi satser altid på at give kunden en god oplevelse, så vedkommende får lyst til at komme igen. Vi vil gerne være et besøg værd. Det er også muligt at købe mad med hjem eller få det bragt ud, hvis man er bosiddende i Sprotoften.
Samtidig har Cafe Danehof til opgave at udføre rengøringsdelen i hele Aktivitetshuset, hvilket bevirker, at alle medarbejdere har forpligtelser ifølge en ugentlig rengøringsplan.

Vi samarbejder meget med Sprotoftens Boligsociale Helhedsplan samt AOF Odense, som begge har til huse i Aktivitetshuset sammen med os. Derudover samarbejder vi med Nyborg Kommune og foreningslivet, som benytter Cafe Danehof og Aktivitetshuset til deres kurser, foredrag, møder og lignende.