VSU SIND - Specialundervisning for voksne

Nyborg Kommunes tilbud om specialundervisning for voksne (VSU).

Du har mulighed for at blive en del af en rummelig VSU med et aktivt og motiverende undervisningsmiljø i et forpligtende fællesskab.

VSU tilbyder individuelt tilrettelagt undervisning til borgere med psykiske, sociale og personlige udfordringer, der gør det svært at deltage i ordinære tilbud om undervisning.

Målet med undervisningen er, at du som deltager kan tilegne dig kompenserende strategier, metoder og hjælpemidler, der øger dine handlemuligheder til gavn i din hverdag.

Undervisninger foregår på mindre hold som tilrettelægges individuelt og samtidigt understøtter dine muligheder for aktivt at deltage i samfundslivet, herunder beskæftigelse eller uddannelse.

Mere information

Kursusoversigt

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i at høre mere eller få en prøve-undervisningsgang er du velkommen til at kontakte en  af vores vejledere.

Camilla Frydenlund. E-mail: cfr@nyborg.dk, tlf. 2466 9321.

Frida Kruchov Pedersen. E-mail: fride@nyborg.dk, tlf. 2466 9321.

For øvrige henvendelser, kontakt

Charlotte Gjerulf, sekretær. E-mail: ckg@nyborg.dk, tlf. 6333 8160.

Einar Dørup, afdelingsleder. E-mail: einao@nyborg.dk, tlf. 2336 4319.

Al undervisning foregår på Alsvej 10, 5800 Nyborg.