STU Nyborg

SAJL er organiseret i to stærke faglige miljøer, som er specialiseret og tilrettelagt til de grupper der er på vores to matrikler.

En gruppe af elever på Ringvej 1B, hvor eleverne får et roligt miljø, med stor støtte. Den er placeret tæt på skov og ligger af en blind vej, så der er ro og mange muligheder for at nyde naturen, som er lige uden for døren.

Det primære fokus på vores STU på Ringvej er at opøve evner til at fungere godt i dagligdagen.

Hvis man som elev har mest fokus på, at få hjælp til, at få en god dagligdag, og et godt fritidsliv, hvor kompetencer som f.eks. almen hygiejne, dagligdags opgaver i ens hjem, som rengøring, madlavning, osv. Derudover er der også fokus på fysisk udfoldelse og fritidsliv – målet er at blive så dygtig man kan og få et godt liv, få udviklet og udnyttet sine kompetencer fuldt ud. Så er vores Gruppe ”Livsduelighed” på Ringvej et godt valg.

Man bliver en del af et levende hus, hvor der også er SEL § 104 borgere, der er i aktivitets og samværstilbud, på den måde kan der skabes aktiviteter på tværs og vi sikrer et stærkt fagligt miljø.

Vores anden matrikel der huser STU, Alsvej 10, er beliggende i Nyborgs største industri kvarter.

Her er vores fokus både på, at opøve almindelige dagligdags evner, som madlavning, budgetlægning, E-boks træning og alt det der hører til, at kunne fungere i et voksenliv. Derudover har vi et stort fokus på arbejdsrettede aktiviteter. Vores tilgang er aktivitetsbaseret læring, igennem kroppen. Læsning, matematik læres igennem arbejdsrettede aktiviteter og ikke igennem stillesiddende almindelig undervisning. Vi tror på, at opgaver der gør gavn i ”virkeligheden” styrker engagementet og læringen for den enkelte. Vi løser mange opgaver for eksterne samarbejdspartner i vores lokalmiljø og på den måde sikrer, at vi har synlig læring. En stor del af vores læring foregår således ude hos vores samarbejdspartnere, f.eks. på byens spille og kultur institution Bastionen, hvor vi bestyrer deres professionelle køkken, vi hjælper med at klargøre til koncerter, holder udeområdet og hjælper med forefaldende arbejde og klargør til de kunstnere der optræder.

Vi har et hold der arbejder med IT. Vi har opgaver på andre skoler, hvor vi hjælper med skole-IT. Vi lærer at bruge 3D printer og lasercutter, folieskærer m.m. Hvor vi producerer merchandise, plakater, folietryk, T-shirts igennem kreative og produktive processer til private og virksomheder

Vi benytter også i høj grad praktikker igennem vores virksomhedsaftaler.

Man kan komme i praktik sammen med undervisere og i selvstændig praktik, sådan man oplever hvordan det er, at være på en rigtig arbejdsplads.

Fokus på Alsvej 10 er, at vi skal sikre den bedste sammenhæng til det der kommer efter STU.

Vi forventer af os selv, at alle elever ved præcis hvad de kan og hvad de skal når de stopper på STU i Nyborg.

Vi deler matrikel med SEL § 103, beskyttet beskæftigelse, på den måde kan vi lave aktiviteter og produktioner på tværs af de to områder og vi sikrere et stærkt fagligt miljø.

Optagelse og pladser

Der er visitation fire gange årligt, hvor vi har ca. 45 pladser.

Speciale

SAJL har stærkt fokus på at forberede den enkelte elev på det der venter efter STU tiden – enten videre uddannelse eller beskæftigelse.