Livsduelighed

I livsduelighed arbejder vi med selv- og medbestemmelse, klargøring til voksenlivet samt sundhed og bevægelse.

Det betyder, at en del af undervisningen er læren om mestring af eget liv, identitsforståelse og sunde vaner. Dette fordi jf. § 2. ”unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet” (STU-formålsparagraf).

I Livsduelighed rummer vi bredt og der er forskellige diagnoser, men fælles for alle eleverne er, at vi arbejder imod en fremtid på et beskyttet værksted.

Undervisningen er opdelt i mindre grupper med 2-3 elever. Undervisningen foregår i faste, trygge og tydelige rammer. Strukturen er bygget op og understøttet af individuelle visuelle redskaber.  

 

Undervisningens indhold

Din undervisning vil blive individuelt tilrettelagt ud fra dine mål, ønsker, behov og kompetencer. Vi arbejder bl.a. med:

 • ADL
 • Almen faglig undervisning
 • Socialtræning
 • Mestring af eget liv, herunder støtte og guidning
 • Støtte i ønske af nye kompetencer
 • Inddragelse i egen hverdag
 • Forberedelse til at flytte hjemmefra
 • Identitsforståelse og dannelse
 • Daglig bevægelse
 • Introduktion til fritidsaktiviteter
 • Træning af almen hygiejne
 • Sunde madvaner
 • Udeliv
 • Værksted
 • Kulturelle ture ud af huset
 • Madlavning
 • Mulighed for afprøvning af ledsaget praktikker