KreaTek

Som elev på KreaTek holdet (forkortelse af kreativ teknologi) er din undervisning delvist teknologiorienteret.

Det betyder, at en del af undervisningen er læren om programmering, grafisk design, 3D printer, lasercutter mm. Du kommer til at arbejde med bestillingsopgaver og forskellige produktioner med salg for øje.
På KreaTek er der unge med forskellige udfordringer og diagnoser, som; autisme, selektiv mutisme, tilknytningsforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder, angst og ADHD.

Din undervisning vil blive i mindre grupper med 2-4 elever.
Undervisningen foregår i en fast, tydelig og overskuelig struktur bl.a. med brug af visuelle støtte systemer.

Undervisningens indhold

Din undervisning vil blive individuelt tilrettelagt og afstemt i forhold til dine potentialer, behov og ønsker. Vi arbejder bl.a. med:

 • IT-relaterede kompetencer, så som lasercutter, 3D printer, T-shirts tryk, grafisk design, borger.dk, NemID mm.
 • Arbejdsidentitet
 • Almen kommunikation, konfliktløsning, selvforståelse
 • Omverdensforståelse
 • Social træning
 • Fag-faglig undervisning
 • Idræt
 • Madlavning
 • Kreative fag
 • Ekskursioner og lejrture
 • Virksomhedsbesøg
 • Interne/eksterne praktikker, ledsaget, som uledsaget