Samværsgruppen

Samværsgruppens kerneopgave er at understøtte borgeren i at udfolde sit fulde potentiale.

Målgruppe

Borgere i alderen fra 18 år + , der er tilkendt førtidspension, som har særlige behov pga. sociale, psykiske eller kognitive vanskeligheder.

Indhold

Der tilbydes forskellige kreative aktiviteter, spil, bevægelse, oplæring i forskellige dagligdags opgaver, social træning og mentalisering. Der er stort fokus på fællesskab og træning i sociale normer og spilleregler men også øvelser, hvor borgeren få større forståelse af egne følelser og adfærdsmønstre.

Kerneopgave og faglig tilgang

Vores kerneopgave er at understøtte borgeren i at udfolde sit fulde potentiale.

Den enkelte borgers delmål og handleplan integreres i fælles praktiske pædagogiske forløb. Alle aktiviteter har som udgangspunkt et mål ifht. læring eller udvikling. Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang og har et anerkendende menneskesyn.