Aktivitetsgruppen

Aktivitetsgruppens kerneopgave er at understøtte borgeren i at udfolde sit fulde potentiale.

Målgruppe

Borgere i alderen fra 18 år + , der er tilkendt førtidspension, som har særlige behov og forskellige diagnoser; bl.a. borgere med Downs syndrom, autismespektrum forstyrrelser, psykiske funktionsnedsættelser, generelle indlæringsvanskeligheder m.m.

Indhold

Der tilbydes forskellige kreative aktiviteter, musik, bevægelse, madlavning, oplevelser udenfor huset og socialt fællesskab.

Der arbejdes med udvikling af borgernes ADL færdigheder, motorisk/ sensorisk udvikling og sociale kompetencer og dannelse, så borgerne bliver så selvhjulpne og opnår en så stor grad af selvstændighed som muligt.

Vi arbejder med en fast struktur for at imødekomme borgernes behov for genkendelighed og for at skabe et fagligt, pædagogisk overblik. Alle borgere har et strukturskema, hvor aftalte delmål indgår.

Kerneopgave og faglig tilgang

Vores kerneopgave er at understøtte borgeren i at udfolde sit fulde potentiale.

Den enkelte borgers delmål og handleplan integreres i fælles praktiske pædagogiske forløb. Alle aktiviteter har som udgangspunkt et mål ifht. læring eller udvikling. Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang og har et anerkendende menneskesyn.