0683 SAJL Logo 0622

Aktivitet & Samvær § 104

Aktivitets- & Samværstilbud tilbydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.